Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

PINIGAI

Pabudus iš sovietmečio nuobodulio ir devyniasdešimtųjų sapno (Francis Fukuyama „The End of History?”), patiriame neužtikrintumą po paskutinės (eilinės) pasaulinės ekonominės krizės ir architekto vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje imame suvokti šiek tiek kitaip. Architektūros laukas tampa vis labiau veikiamas stiprių finansinių, ideologinių, politinių ir kultūrinių veiksnių. Menkstant architektų autoritetui visuomenės intereso atstovavimas keičiamas pozicijomis „doing business" reitinguose, o tai lemia architektų darbo sąlygas, darbo užmokestį, autorinių teisių apsaugą ir jų architektūrinės produkcijos kokybę. Dirbdamas globalinės ekonomikos sąlygomis ir norėdamas daryti įtaką urbanistinei plėtrai architektas negali (o gal niekuomet ir negalėjo?) ignoruoti finansinių sistemų logikos.

 

Pesimistas pasakytų, kad architektas iš viešojo intelektualo tampa nuo užsakovų priklausomu vykdytoju, kuris nepajėgus būti kritišku aplinkai ir sau. Toks bestuburis kuria ir formuoja nuspėjamą, saugią ir lėkštą aplinką. Bet ar apskirtai egzistuoja nuo pinigų nepriklausomas, į galios žaidimus neįsivėlęs, bet tuo pat metu sėkmingas architektas? Norisi tikėti, kad šiuolaikinis architektas geba konceptualiai integruoti pinigus į architektūros discipliną, o ne tik suteikti formą takiam kapitalui.

 

19-as architektūros pokalbių ciklas kviečia diskutuoti nepatogia pinigų tema, kurios metu architektūros, žurnalistikos, politikos ir socialinių sričių specialistai ieškos architektūros ir architekto santykio su pinigais. Kartu bandysime atsakyti į klausimus, ką pinigai daro architektui, ir ką architektas daro su pinigais?

 

Ciklo kuratoriai: architektas Vytautas Biekša, istorikas ir teoretikas Kazys Varnelis, architektas Matas Šiupšinskas.

Plakato iliustracijos autorė: Ieva Mekšrūnaitė.

 

19-o pokalbių ciklo rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija, Nyderlandų Karalystės ambasada Vilniuje, Viljandi windows doors, Protectus. 

 

Pokalbiai vyksta Nacionalinėje dailės galerijoje (NDG), Konstitucijos pr. 22, Vilniuje. Pokalbių pradžia 20:00. 

Renginiai nemokami. Pokalbiai vyks lietuvių arba anglų kalbomis. Pokalbiai filmuojami, video įrašai talpinami www.archfondas.lt

BENDRADARBIAVIMO ERDVĖS MIESTE

Šiandien mūsų miestuose viešoji erdvė atspindi socialinę terpę, kurioje atsiranda, kuriasi, vystosi bei sąveikauja skirtingų interesų grupės.  Pastaruoju metu vis daugiau tyrėjų, politikų ir bendruomenių iš naujo atranda šių vietų svarbą bei jose tarpstančią miesto socialinio gyvenimo sanglaudą. Tokių erdvių kūrimas ir administravimas daugelyje miestų vis dar yra iššūkis tiek savivaldybėms, tiek profesionalams ir jas kuriančioms bendruomenėms. Šiandien vis dar turime atsakyti į klausimus: kaip kurti, projektuti ar pertvarkyti bei valdyti tokias erdves, kaip šių procesų metu bendradarbiaujant skirtingoms interesų grupėms išlaikyti tokių erdvių atvirumą, gyvybingumą bei savitumą.

 

18-asis architektūros [pokalbių] fondo ciklas pristatys keletą bendradarbiavimo kuriant miestų erdves projektų pavyzdžių. Šio ciklo pašnekovai atstovauja įvairioms interesų grupėms, kuriančioms ar dalyvaujančioms tokių erdvių steigimo procese. Ciklo metu jie dalinsis savo patirtimi ir gilinsis ne į viešosios erdvės kūrimo bei planavimo gaires ar taisykles, bet į procesus, kurių metu šie projektai sukuria erdvę bendradarbiauti skirtingų sričių specialistams bei interesų grupėms. Pokalbių dalyviai taip pat domėsis, kokiu būdu šie procesai gali įtraukti tiek kūrėjus, tiek ir naudotojus. Ciklas skirtas atkreipti dėmesį ne į kuriamų viešųjų erdvių fizinę ar funkcinę išraišką, bet į jų svarbą bei reikšmę miesto ir jo bendruomenių gyvenime.

 

Ciklo kuratorė – urbanistė Elena Archipovaitė

Plakato iliustracijos autorė: Agnė Sutrikaitė

 

Pokalbiai vyks lietuvių arba anglų kalbomis

Vytauto Didžiojo universiteto patalpose (VDU) S. Daukanto g. 28 ir Putvinskio g. 23, Kaune

Pokalbių pradžia 19.00 val.

Renginiai nemokami. Pokalbiai filmuojami, video įrašai talpinami www.archfondas.lt

 

Ciklo rėmėjai:

Lietuvos kultūros taryba, Goethe’s institutas, “Uab Kegesa”, “ELMO technologijos“, Norvegijos Karalystės ambasada

 

NAUJOSIOS ARCHITEKTŪRINĖS VEIKLOS

Spiro Kostof knygoje apie architekto profesijos istoriją teigė̇, jog architektų veikla yra „projektuoti, kitaip tariant, tiekti konkrečius naujų pastatų vaizdinius tam, kad būtų galima juos pastatyti“. Architektūros istorikas, įvardindamas architektus kaip pastatų sumanytojus, šitaip aprašė per pastaruosius šimtmečius nusistovėjusį architektūrinės praktikos būdą̨, išskirtinai paremtą projektavimo veikla. Pradėjusi formuotis Renesanso Italijoje, modernioji architektūrinė̇ praktika išimtinai telkiasi į piešinių ir brėžinių̨ gamybą bei yra orientuota į pastatų bei miesto erdvių estetinių problemų̨ sprendimus. Šis vyraujantis architektūrinės veiklos pobūdis buvo ir tebėra palaikomas universitetų bei įvairių̨ profesinių institucijų̨, visokeriopai reguliuojančių̨ bei kontroliuojančių̨ architekto profesiją. Vis dėlto nuo XX a. II pus. įtaką architektūrinėms diskusijoms ėmė daryti įvairūs politiniai ir socialiniai judėjimai bei vidinei architektūrinei polemikai svetimos kritinės teorijos. Dalis architektų tuo metu ėmėsi kvestionuoti savo profesinių atsakomybių̨ ribas bei kritiškai analizuoti jos įtaką̨ platesniems socialiniams, politiniams bei kultūriniams kontekstams. Naujai susiformavusios tarpdisciplininės pozicijos bei jų paveikti skirtingų veiklų procesai, iš esmės besiskyrę nuo įprasto architektūrinio projektavimo, sudarė̇ sąlygas vystytis naujoms architektūrinės praktikos kryptims. 

 

Architektūros [pokalbių] fondo 17-asis ciklas, pristatantis keletą̨ tokių tarpdisciplininės architektūrinės praktikos pavyzdžių, kviečia diskusijai apie naujas architektų profesines veiklas. Jos, užuot susitelkusios į tik estetiką, reaguoja į architektūrinės aplinkos poveikį platesniems socialiniams bei politiniams kontekstams. Šių pokalbių tikslas, nagrinėjant vaizdais, tekstais, ir (ar) veiksmais paremtus darbus – analizuoti šiuolaikinių architektūrinių praktikų apibrėžtį, jų veikimą įvairiuose instituciniuose kontekstuose bei kuriamą objektą. Paskaitų ciklas, skirtas vietinei architektų bendruomenei bei plačiajai visuomenei, kviečia pokalbiams apie nusistovėjusias architekto profesines atsakomybes ir profesijos potencialą̨; skatina reaguoti ir įsitraukti į platesnes socialines bei politines diskusijas apie pastatus ir viešąsias erdves.

 

Ciklo kuratoriai: Algimantas Grigas ir Povilas Marozas.

Plakato iliustracijos autorius: Karolis Kosas.


 

17-o pokalbių ciklo apie naująsias architektūrines veiklas rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kultūros institutas, „ACO Nordic“, „Caparol Lietuva“, „ELMO technologijos“, „JUNG Vilnius“. 

Pokalbiai vyksta Nacionalinėje dailės galerijoje (NDG), Konstitucijos pr. 22, Vilniuje. Pokalbių pradžia 20:00. 

Renginiai nemokami. Pokalbiai vyks lietuvių arba anglų kalbomis. Pokalbiai filmuojami, video įrašai talpinami www.archfondas.lt