Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį
<

Jonas Jakaitis - Dalyvaujamosios visuomenės raidos Lietuvoje ypatumai miesto erdvinio formavimo kontekste

Miesto sąnariai ir raumenys: apie architektūros ir vaizduojamojo meno ryšius

18
SPA 2018
Kuo pokalbis įkvepiantis?

Vertinant visuomenės demokratėjimo Lietuvoje tendencijas, paskaitoje bus siekiama aptarti miestų erdvinio formavimo dalyvių diskurso tendencijas bei apibrėžti dalyvaujamojo fenomeno dėsningumus. Visuomenėje dalyvavimas miesto erdvinio formavimo procese suprantamas ir pirmiausia tapatinamas su miesto gyventojų, teritorinių bendruomenių interesais, siekiant pagerinti ne tik gyvenimo kokybės rodiklius, bet ir bendrosios gerovės gyvenamoje aplinkoje sąlygas. Paskaitoje diskutuojama visuomenės aktyvumo problema siejama su nepakankamu, bet aktualiu tapusio reiškinio – visuomenės dalyvavimo miestų erdvinio formavimo procese – pažinimu.


Pokalbio pradžia spalio 18 d. 20:00 val.
Pokalbiai vyksta Nacionalinėje dailės galerijoje, Konstitucijos pr. 22, Vilniuje. Paskaita vyks lietuvių kalba. Renginys nemokamas.


 

PAŠNEKOVAS
Jonas Jakaitis
Kuo pašnekovas išskirtinis?

Atestuotas architektas-ekspertas, humanitarinių mokslų daktaras, VGTU Architektūros fakulteto Dizaino katedros profesorius, vedėjas, Architektūros instituto direktorius.

Autorius paskelbė per 50 mokslo publikacijų miestų urbanistinio ir teritorijų planavimo, visuomenės dalyvavimo miestų architektūros formavimo procese, kraštovaizdžio architektūros ir planavimo, daiktinės aplinkos dizaino viešosiose erdvėse harmonizavimo, taikomojo meno ir pramoninio dizaino raidos temomis. Nuo 2011 mokslo žurnalų „Acta architecturae naturalis” (Tallinn University of Technology) (Estija), nuo 2013 „Civil Engineering and Architecture“ (Horizon Research Publishing (HRPUB) (JAV)), nuo 2016 "International Journal of Humanities, Social Sciences and Education“ (Academicians‘ Reserch Center (Indija)), nuo 2017 “International Journal of Architecture, Arts and Applications” (Iranas) yra redkolegijų narys.

 

 

REKOMENDUOJA SKAITYTI
Miesto erdvinio formavimo dalyvių diskursas šiuolaikinės demokratijos sąlygomis
Jonas Jakaitis
Kodėl verta skaityti?

Monografijoje apžvelgiami miesto erdvinio formavimo dalyvių diskurso, šiuolaikinės demokratijos sąlygomis, ypatumai, miesto planavimo procesų administravimo, architektūrinės-urbanistinės kokybės problematikos kontekste. Knygoje analizuojama miestų ir jų bendruomenių kaip kolektyviai veikiančių dalyvių sąveikos padariniai, pabrėžiant architektūros kaip unikalaus meno, integruojančio ne tik ekonominius, ekologinius, sociokultūrinius, estetinius aspektus, bet ir kuriančio kasdieninio visuomenės gyvenimo fono, veikiančio kiekvieną žmogų, savitumus ir ypatingą jų galią.

 


 

POKALBĮ PRISTATO

Lietuvos kultūros taryba

 

>