Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį
<

Ieva Zībārte, Ingrid Ruudi, Marija Drėmaitė - KRITIŠKUMO RIBOS BALTIJOS REGIONO ARCHITEKTŪROJE

DISIDENTIŠKUMAS ARCHITEKTŪROJE

18
BAL 2013
Kuo pokalbis įkvepiantis?


Pokalbio moderatorė 

Lolita Jablonskienė

 
Paskutiniojo pokalbio tema – kritinės Baltijos regiono praktikos. Pašnekovės iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos pristatys skirtingas kritinių praktikų formas architektūroje, tapusias atsaku slogiai standartizuotos sovietinės architektūros kalbai.

Ieva Zibarte papasakos apie savo tyrimą ir atradimus, istorijas, susijusias su pokario modernizmu Latvijoje, aptars Baltijos šalių architektų ryšius su Vakarais ir pateiks įžvalgas, kokias pasekmes tokie ryšiai turėjo šio regiono architektūriniam kontekstui.

Marija Drėmaitė svarstys, koks kritiškumas galėjo egzistuoti nelaisvoje visuomenėje, kokiomis formomis, kaip pastebimai ir kokio atgarsio jis susilaukė bei kokie buvo kitaip mąstančio architekto siekiai (savo kritiškumu praplėsti architektūros meno ribas ar kritikuoti politinį režimą ir ideologiją, ir ar šie du dalykai apskritai gali būti atsiejami).

Ingrid Ruudi pateiks vieną iš galimų įžvalgų apie Estijos architektūros ir meno sceną Perestroikos laikotarpiu. Pranešėja pristatys kritinių pozicijų įvairovę neramumų ir pasikeitimų akivaizdoje: žlungant Sovietų Sąjungos režimui ir kylant nacionalinės valstybės atkūrimo viltims.

Diskusijoje taip pat bus aptarta kritiškumo sąvokos samprata dabarties ir praeities architektūroje bei bus svarstoma, kaip disidentiškumo pozicija, dažnai siejama su nepriklausomybės judėjimais, galėtų būti naujai permąstyta ir priimta šiuolaikiniame Baltijos regiono kontekste.

PAŠNEKOVAS
Ieva Zībārte, Ingrid Ruudi, Marija Drėmaitė
Kuo pašnekovas išskirtinis?

Ieva Zībārte
(Ryga)

Ieva Zibarte yra architektė, rašytoja ir kompanijos Modernistai, užsiimančios dizainu, tekstais, parodų rengimu ir tyrimais, kūrybinė direktorė. 2010 m. ji kuravo parodą “Už užuolaidos. Architektė Marta Stana”, už kurią ji buvo apdovanota Latvijos Architektūros prizu. Nuo tada Ieva Zibarte dirba versle ir ieško naujų pokario laikotarpio istorijų.


Ingrid Ruudi
(Talinas)

Jos interesų sritis yra architektūros ir meno susidūrimo vietos, kritinės ir dalyvavimą skatinančios erdvinės praktikos ir urbanistinės viešos erdvės. 2008 m. Venecijos architektūros bienalėje ji kuravo estų projektą Gas Pipe, 2011 m. instaliacijų mieste festivalį LIFT11, Taline. Pastaruoju metu Ruudi tiria pereinamąjį 1980-1990 m. laikotarpį.


Marija Drėmaitė
(Vilnus)

Architektūros istorikė, domisi XX a. architektūros socialiniais ir technologiniais kontekstais, dalyvauja Šiaurės ir Baltijos šalių moderniosios architektūros istorijos projektuose, su kolegomis išleido knygą „Architektūra sovietinėje Lietuvoje“ (2012). Bendradarbiauja projekte www.modernizmas.lt


Pokalbio moderatorė:
Lolita Jablonskienė
meno kritikė ir kuratorė (Vilnius)POKALBIS VYKS ANGLU KALBA, NACIONALINĖJE DAILĖS GALERIJOJE (NDG), KONSTITUCIJOS PR. 22, VILNIUJE, POKALBIŲ PRADŽIA 20 VAL., RENGINIAI NEMOKAMI. POKALBIAI FILMUOJAMI, VIDEO ĮRAŠAI TITRUOJAMI LIETUVIŠKAI ARBA ANGLIŠKAI IR TALPINAMI WWW.ARCHFONDAS.LT.

REKOMENDUOJA SKAITYTI
Kodėl verta skaityti?Jack Masey, Conway Lloyd Morgan. Šaltojo karo konfrontacijos, JAV parodos ir jų rolė kultūriniame Šaltajame kare


Tai gera knyga norint sužinoti apie tarptautines parodas ir jų rolę taip vadinamajame kultūriniame Šaltajame kare. Istorijos, vaizdai, tai kas geriausia pokario architektūroje ir dizaine: retas įtraukiančios parašytos medžiagos pavyzdys apie vieną iš oficialių necenzūruojamo susižavėjimo kanalų.


Erdvinė agentūra. Kiti architektūros darymo būdaiNishat Awan, Tatjana Schneider, Jeremy Till

 

Ši knyga yra tęstinio internetinio archyvo projekto spatialagency.net rezultatas, kuriame sukaupta vertinga architektūrinių kontrkultūrų duombazė: asmenybės, ofisai, iniciatyvos ir institucijos užsiimančios architektūrinėmis ir erdvinėmis praktikomis, kritikuojančiomis egsituojančią socialinę status quo.


Architektūra sovietinėje Lietuvoje
Marija Drėmaite, Vaidas Petrulis, Jūratė Tutlytė

Knyga ne tik gražiai iliustruota, bet ir gilinasi į sovietinio laikotarpio architektūros ir ideologijos santykį, į Baltijos respublikų architektų siekį priklausyti vakarietiško modernizmo bendruomenei, tuo pačiu vykdant aukščiausius politinės valdžios užsakymus.

>