Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį
<

Rasa Čepaitienė - Skaityti miestą: Ideologijų atspindžiai urbanistiniame kraštovaizdyje

KOKS MIESTAS?

09
GRU 2014
Kuo pokalbis įkvepiantis?

Pagrindinis paskaitos tikslas – aptarti turbūt lengviausiai identifikuojamą politinį-ideologinį miesto užkodavimo lygmenį. Esminis klausimas - kokiais tikslais ir kokiomis priemonėmis skirtingos politinės doktrinos ir režimai kuria, keičia ir daro įtaką fiziniam ir simboliniam miesto pavidalui? Siekiant atsakyti į šį klausimą, teks atsakyti ir į kitą -  ką būtų galima vadinti miesto, kaip ideologinio teksto, „autoriumi“? Kokie  to „autoriaus“ tikslai ir siekiai? Kokiomis priemonėmis mieste kuriami ideologiniai pranešimai? Kokiam žanrui galima būtų priskirti miestą-tekstą? Ką jis reiškia? Kokį įspūdį jis sukelia „skaitytojui“, kaip „skaitytojas“ jį suvokia ir interpretuoja?

 

Pokalbis vyks lietuvių kalba.

Pokalbis rengiamas bendradarbiaujant su VGTU Architektūros fakultetu.

 

Pokalbis vyks 2014 m. gruodžio 9 dieną, Nacionalinėje Dailės Galerijoje (NDG), Konstitucijos pr. 22, Vilniuje.

Pokalbio pradžia 20:00. Renginys nemokamas.

PAŠNEKOVAS
Rasa Čepaitienė
Kuo pašnekovas išskirtinis?

Dr. Rasa Čepaitienė – kultūros istorikė, Lietuvos Istorijos Instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, Vilniaus universiteto profesorė. Yra išleidusi ne vieną monografiją („Laikas ir akmenys. Kultūros paveldo sampratos moderniojoje Lietuvoje“, „Paveldosauga globaliajame pasaulyje“), sudariusi straipsnių rinkinius (įskaitant ir ką tik pasirodžiusį - „Vietos dvasios beieškant“), publikavusi tekstus paveldosaugos, istorinės atminties, miestų tyrimų ir sovietologijos temomis Lietuvoje ir užsienyje.

REKOMENDUOJA SKAITYTI
Atminties daugiasluoksniškumas: miestas, valstybė, regionas
Alvydas Nikžentaitis
Kodėl verta skaityti?

Kas yra atminties kultūra? Kaip ji funkcionuoja urbanistinėse erdvėje? Knygoje į šiuos klausimus atsakymų yra ieškoma analizuojant atminties kultūrų reikšmę miestų urbanistinėms erdvėms, valstybėms, regionams. Skaitytojui taip pat pristatoma istorijos politika ir jos įtaka Lietuvos ir kaimyninių kraštų visuomenėms.

POKALBĮ PRISTATO
Dextera ir Lietuvos kultūros taryba

Generalinis ciklo rėmėjas:

www.dextera.lt

Rėmėjas:

www.ltkt.lt

>