Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį
<

ARCHITEKTŪROS FONDAS REKOMENDUOJA - Mokslinė tarpdalykinė konferencija “Švietimo architektūra”

18
LAP 2016

Konferencijos „Švietimo architektūra“ tikslas yra aptarti architektūros ir ugdymo paradigmų sąveiką ir kaitą. Gerovės visuomenės kūrimas, kaip esminis Lietuvos pažangos tikslas, tiesiogiai priklauso nuo švietimo sistemos pokyčių sėkmės. Tikimasi, kad bendra edukologų, architektų, istorikų ir kitų švietimo iššūkius analizuojančių sričių atstovų diskusija taps postūmiu bendrai mokyklų kokybinės raidos koncepcijai kurti.

 

Šiuolaikinė edukacinė sistema Lietuvoje tebėra atsieta nuo ugdymo procesų realizavimui skirtų fizinių erdvių. Šiandieninės mokyklos pastato kokybė neretai apibūdinama tik šiluminio efektyvumo rodikliais ar naujai apdailintu eksterjeru. Energetiniai parametrai ir elementariosios higienos reikalavimų tenkinimas yra būtinas, bet tik pirmasis žingsnis ugdymuisi palankių erdvių kūrimo eigoje. Siekiant pereiti į kitą etapą, numatantį kokybinę mokyklos erdvės pertvarką, svarbu suvokti ugdymo nuostatų ir fizinės aplinkos sinerginį ryšį, identifikuoti mokyklos architektūrą kaip neatsiejamą ugdymo(si) sistemos dalį, atsižvelgiant į galimą architektūrinės aplinkos programuojantį poveikį ugdomųjų sąmonei ir sutelkti edukologų, architektų ir kitų suinteresuotųjų pajėgas, formuojant naujosios kartos harmoningam ugdymui adekvačią fizinę aplinką.

 

Konferencija vyks VGTU Architektūros fakultete (Trakų g. 1, Vilnius), Lauryno Gucevičiaus auditorijoje (3.10), lapkričio 18 d.  


Konferencijos programa:
8.30-9.00  Dalyvių registracija
9.00-9.15  Sveikinimo žodžiai  

 

I sesija    
Ugdymo ir fizinės erdvės sąsajos
   
Moderatoriai: Loreta Žadeikaitė, Liutauras Nekrošius

9.15-9.30 | Vytautas Petrušonis. Pati architektūra kaip Mokytojas

9.30-9.45 | Dalia Survutaitė. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos jaukumo vertinimas 2009–   2014 metais

9.45-10.00 | Grėtė Brukštutė. Ugdymo nuostatų įtaka mokyklų architektūrai  

10.00-10.15 | Aušra Kazlauskienė, Ramutė Gaučaitė. Tvarus ugdymo/si aplinkų kūrimo reikšmingumas     mokinių mokymosi pažangai

10.15-10.30 | Jūratė Kamičaitytė Virbašienė, Kęstutis Zaleckis, Aušra Mlinkauskienė. Architektūros edukacinės sistemos kaita ir jos įtaka ugdymo erdvėms: KTU atvejis

10.30-10.50 | Klausimai, komentarai, pasisakymai, diskusija
 

10.50-11.20 | Karštų gėrimų pertrauka

 

II sesija    
Bendruomenė  ir ugdymo(si) erdvių kūrimas
 
Moderatoriai: Albertas Lakštauskas, Edita Riaubienė

11.20-11.35 | Auksė Petruškevičiūtė. Naujos sąveikos mokyklos dizainas: bendruomeninės mokyklos link

11.35-11.50 | Mindaugas Reklaitis, Nerijus Buivydas. Demokratinė mokykla

11.50-12.05 | Tomas Urbanavičius, Gytis Gasperaitis. Bendruomenės bei Valdorfo,“Žalioji,mokykla”, jos architektūra

12.05-12.20 | Martynas Marozas. Esamos fizinės universiteto miestelio infrastruktūros pritaikymas ateities didaktikos pokyčiams. KTU studentų miestelio atvejis

12.20-12.40 | Klausimai, komentarai, pasisakymai, diskusija
 

12.40-13.40 | Pietų pertrauka

 

III sesija    
Ugdymo erdvių modernėjimo prielaidos, galimybės, rezultatai   

Moderatoriai: Jekaterina Lavrinec, Eglė Navickienė

13.40-13.55 | Rokas Kilčiauskas. Projektas "Aikštelė" - lietuviškasis ugdymo įstaigų modernizavimo atvejis

13.55-14.10 | Edita Riaubienė. Architektūros kūrybinės dirbtuvės “Moderni ugdymo erdvė”

14.10-14.25 | Indrė Ruseckaitė. „Kelionė į Venerą prasideda Lazdynuose“

14.25-15.00 | Ekspozicijų apžiūra ir diskusijos
 

15.00-15.20 | Karštų gėrimų pertrauka

 

IV sesija    
Kultūrinė vertė ir aplinkos humanizavimas ugdymo erdvių kaitos kontekste  
Moderatoriai: Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vytautas Petrušonis

15.20-15.35 | Liutauras Nekrošius, Edita Riaubienė. Lietuvos mokyklų architektūros paveldas: objektas ir saugojimo būdas

15.35-15.50 | Diana Volungevičienė. Vilniaus regiono mokyklų kaip paveldo objektų vadyba

15.50-16.05 | Marius Mickaitis, Aleksandras Jagniatinskis. Akustinis komfortas ugdymo pastatuose: reikalavimai ir jų įgyvendinimas

16.05-16.20 | Gintaras Stauskis. Viešųjų pastatų aplinkos humanizavimas: lyginamasis tyrimas Vilniaus mieste

16.20-16.35 | Margarita Janušonienė. Kurnėnų mokykla: praeitis ir šiandiena

16.35-17.00 | Klausimai, komentarai, baigiamoji diskusija

 

Konferenciją organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas

>